“САЛЬОН” (вітальня) — ввідний зал

 
 

 

У цьому залі, що при житті Грушевських був вітальнею, висвітлено постать Михайла Грушевського як найвидатнішого українського історика, політика та державотворця. У вітринах: прижиттєві видання  “Історії України-Руси”, десятитомна праця, роботу над якою він розпочав у Львові, та інші праці: “Історія української літератури” , “Ілюстрована історія України”, “Всесвітня історія”.

Особливої уваги заслуговують матеріали, які висвітлюють період Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Експонуються  атрибути нашої державності того періоду, печатки, Універсали, закордонна періодика, на шпальтах якої розповідається про події Української Революції.

На стінах — унікальні історичні та етнографічні карти України. Акцентом цієї картографії є карта України періоду Української Народної Республіки (Відень 1918).